AB Dijafragme

Izrada armirano-betonskih dijafragmi debljine 60 i 80 cm, sa dužinom lamele od 2,5m’.
Dijafragme se primenjuju pri zaštiti temeljnih jama, kao konstruktivni elementi, pri sanaciji klizišta, kao ulazno--izlazne gradjevine u tunelima, kao antifiltracione zavese i dr. Sama operacija izrade dijafragmi se sastoji od iskopa lamele pod zaštitom bentonitske suspenzije, ugradnje opformljenog armaturnog koša, kao i ugradnja betona kontraktorskim postupkom. LHR izvodi dijafragme d = 60 cm i d = 80 cm sa korakom 2,50 cm potrebnih dubina.

  Standardna procedura za izradu dijafragmi sastoji se iz sledećeg:
 • Pripreme terena i izrade uvodnica
 • Iskopavanja rova za dijafragme
 • Pročišćavanja rova
 • Ugrađivanja pripremljenog armaturnog koša u rov
 • Betoniranja dijafragme

Reference

Najznačajniji objekti:

 • Poslovni objekat, Bulevar Ž. Mišića, Beograd
 • Poslovni i stambeni objekti, Strahinjića Bana, Beograd
 • Stambeni kompleks, Denkova Bašta, Beograd
 • Kompleks stambenih objekata, Karaburma, Beograd
 • Obezbeđenje temeljne jame za kompleks stambenih objekata, Medaković, Beograd
 • Obezbeđenje temeljne jame za stambeni objekat, Opština Palilula, Beograd
 • Sanacija temeljne jame, stambeni objekat, Ulica 14. decembra, Beograd
 • Obezbeđenje temeljne jame za stambeni objekat, Njegoševa, Beograd
 • Sanacija klizišta za privatne vile, Herceg Novi, Crna Gora
 • Metro Cash & Carry

Kontakt

Bul. Milutina Milankovica 120v, Beograd, Srbija

+381 (0)11 318 0932

+381 (0)11 318 0935

+381 (0)11 787 0066 (Batajnica)

+381 (0)11 318 5597

Vaša poruka je poslata. Hvala Vam!