Talpe

Jedna od najstarijih i najrasprostranjenijih tehnika za potporu dubokih iskopa i osiguranje kosina. Talpe se mogu koristiti kada je varijanta fleksibilnog potpornog zida prihvatljiva, npr. duž ulica, kao i u slučaju kada tlo iza objekata nema dovoljnu nosivost. Priboj od čeličnih talpi je jedan od najekonomičnijih načina obezbedjenja temeljnih jama, naročito ako se tlo nalazi pod vodom. “Larssen” talpe su najčešće upotrebljavana vrsta čeličnih talpi. Mogu se koristiti za sve vrste radova u gradjevinarstvu. Trajnost čeličnih talpi omogućava da se koriste kao stalne konstrukcije, a imaju i višestruku primenu kao privremeni objekti.

Kontakt

Bul. Milutina Milankovica 120v, Beograd, Srbija

+381 (0)11 318 0932

+381 (0)11 318 0935

+381 (0)11 787 0066 (Batajnica)

+381 (0)11 318 5597

Vaša poruka je poslata. Hvala Vam!