SDP (FDP) šipovi

SRB

TEHNOLOGIJA IZRADE SDP ŠIPOVA PREČNIKA 410 I 520 mm (UTISKUJUĆI BUŠENI ŠIPOVI).

SDP (Soil Displacement Piles) šipovi su bušeni šipovi liveni na licu mesta koji se izrađuju utiskivanjem burgije mašinom za bušenje uz veliki obrtni momenat. Predispozicija za uspešno izvođenje ovih šipova je moderna mašina sa velkim obrtnim momentom i snagom utiskivanja, kao i specijalizovan alat koji se koristi.

Utiskujući bušeni šipovi (SDP) su brza, tiha, bez vibracija i potresa, zamena za pobijene šipove pogodna za korišcenje u gradovima. Kao kod pobijenih šipova, ovom tehnologijom izrade kao rezultat nema višak materijala koju je potrebno ukloniti nakon izrade šipa.

Ova tehnologija je idealna za korišćenje u slabom do srednje zbijenom zrnastom materijalu, mekim glinama i mulju, što važi za CFA šipove. Korišćenjem alata sa produženim početnim delom može se proći i kroz tanje slojeve tvrđih materijala.

GOPR1174

Glavne odlike SDP tehnologije su:

Glavne odlike SDP tehnologije su:

Utiskivanje izbušenog materijala u okolno tlo formira se sloj zbijenog tla oko šipa. Ovo dovodi do povećanja nosivosti po omotaču kao i bazi šipa u odnosu na bušeni šip istog prečnika. Nosivost šipa izvedenog ovom tehnologijom je ~50% veća od nosivosti CFA šipa istog prečnika.

GOPR1185
GOPR1212

Minimalna količina iskopanog materijala

Tokom bušenja i utiskivanja specijalnom burgijom, poremećen materijal se utiskuje u okolno tlo proširenim telom burgije. Izvlačenje burgije vrši se uz rotaciju usleg čega se materijal koji se obrušio ponovo utiskuje u tlo.

Tehnologija i radni niz:

Glavne odlike SDP tehnologije su:

Da bi se osiguralo brzo pozicioniranje armaturnog koša u svežem betonu, beton treba da ima sledeće karakteristike: koriste se agregati prečnika najviše 16 mm (trofrakcijski) i klasa betona S5 i SCC.

Kada se koristi beton S5 sa prečnikom većim od 220 mm, najveća dubina ugradnje kaveza je obično 12-15 m, dok je pri korištenju SCC betona moguće položiti kavez na šipove dužine do 30 m, u povoljnim uslovima.

Betoniranje šipova vrši se korišćenjem betonske pumpe čiji je izlaz u opsegu od 80 do 120 m3/h.

Kavez=armaturni koš, za ojačanje Discrepiles-a mora biti sastavljen poštujući nekoliko principa: donji deo mora biti konusnog oblika da bi se olakšalo ubacivanje i centriranje rupa. Minimalni zaštitni sloj betona mora biti oko 7,5 cm.