Image Alt

LHR

LHR

Generalni sponzor na međunarodnom naučno-stručnom savetovanju sa temom „GEOTEHNIČKI ASPEKTI GRAĐEVINARSTVA I ZEMLJOTRESNO INŽENJERSTVO“ koji se održava 1 – 3. novembar 2023. Vrnjačka Banja, Hotel ,,Fontana“, u organizaciji Saveza građevinskih inženjera.

O NAMA

O NAMA

LHR d.o.o je registrovan kao privredno društvo za promet, građevinarstvo i inženjering sa sedištem na Novom Beogradu ul. Tadije Sondermajera 10J.

Postojimo od 1991. godine.

Prema projektu objekta, geološkoj građi terena i uslovima na datoj lokaciji, investitor se opredeljuje za jednu od navedenih vrsta šipova ili dijafragme radi fundiranja objekata, radi zaštite iskopa temeljne jame i susednih objekata, sanacije objekta i sl. Mi možemo pomoći u njihovoj nameri radi što povoljnijeg odabira vrste i načina fundiranja, zaštite temeljne jame, okolnih objekata itd.

LICENCE

LICENCE

LHR poseduje licence Ministarstva građevinarstva saobraćaja i infrastrukture za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva i to:

  • I132G1 
    izvođenje građevinskih konstrukcija za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze i
  • I142G1 
    izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte na javnim železničkim infrastrukturama sa priključcima (mostovi)

USLUGE

USLUGE

FRANKY-SIMPLEX

C.F.A. BUŠENI

Delmag G423 – Navigator 2?

GOTOVI AB

Delmag G423 – Crpna stanica Obrenovac

ČELIČNE TALPE

ANKERI

Casagrande B300XP – Sremska Rača, bušenje sa plovila

BUŠENI

Bauer BG24H – FDP

SDP (FDP)

Casagrande B125 – NAVIGATOR 2

AB DIJAFRAGME

MEGA

OSTALI PROIZVODNI PROGRAM

LHR LHR LHR

Geomehanika

Priprema geomehaničkih istraživanja, analize i izrada geomehaničkih elaborata, laboratorijski istražni radovi.

Visokogradnja

Radovi iz oblasti fundiranja i radovi visokogradnje: sanacija, nadziđivanje, rekonstrukcija i izgradnja.

Projektovanje

Oblasti dubokog fundiranja, zaštita temeljnih jama, sanacija građevinskih objekata, klizišta i dr.

Inženjering

LHR d.o.o. iz Beograda obavlja sve poslove iz oblasti klasičnog inženjeringa i konsaltinga.

Zaposlenih
0 +
Zadovoljnih klijenata
0 +
Ostvarenih projekata
0 +
Dužnih km šipova
0 +

REFERENCE

REFERENCE

LHR je u svojoj dugogodisnjoj istoriji učestvovao u izgradnji velikog broja objekata različitih vrsta i namena. Naše reference i veliki broj zadovoljnih klijenata potvrđuju da su iza nas ostali kvalitetno i na vreme realizovani projekti, a ime naše kompanije je postalo prepoznatljivo u građevinskoj industriji.

Posedujemo potreban broj odgovarajućih mašinskih i ljudskih kapaciteta.

Naše reference su: Airport City, poslovni objekat Navigator 2, Sirius 1 i 2, Ikea, objekat Hotel Mona, Voždove kapije, Skyline, Blok 67a, Central Garden, brza pruga Beograd-Budimpešta i mnoge druge.