Image Alt

MEGA

MEGA

IZRADA “MEGA” ŠIPOVA, CEVASTIH PREČNIKA OD 100 DO 400 MM, KAO I BETONSKIH PREČNIKA 200, 300 MM

Mega šipovi koriste se za ojačanje i sanaciju temelja već postojećih objekata u nekoliko varijanti:

  • Delimično ili potpuno poduhvatanje temelja usled prekomernog sleganja tla koje se manifestuje pukotinama i naprslinama na zidovima temeljima. Ovim se sprečavaju tonjenja i druga ozbiljna oštećenja.
  • Poduhvatanje oštećenog temelja radi njegove sanacije i vraćanja u vertikalan položaj.
  • Poduhvatanje temelja kako bi se povećala nosivost ili omogućila dodatna opterećenja postojećem objektu.

Šipovi se utiskuju hidrauličnom presom. Samo izvođenje je bez buke i zagađenja, a način rada ne zahteva iseljavanje objekata na kojima se radi.

“Mega” šipovi se često izvode u kombinaciji sa bušenim šipovima pri zaštiti temeljnih jama u gradskim jezgrima, kao i u drugim ograničenim uslovima.