Image Alt

Tehnologije

Tehnologije

FRANKY-SIMPLEX

C.F.A. BUŠENI

GOTOVI AB

ČELIČNE TALPE

ANKERI

BUŠENI

SDP (FDP)

AB DIJAFRAGME

MEGA

FRANKY-SIMPLEX

Izrada Franky-simplex šipova livenih u tlu prečnika 406, 520 i 600 mm dužine do 25 m

CFA BUŠENI ŠIPOVI

Izrada CFA bušenih šipova kontinualnom spiralom prečnika od 400 do 1000 m

ČELIČNE TALPE

Pobijanje čeličnih talpi raznog poprečnog preseka

GOTOVI AB ŠIPOVI

Pobijanje gotovih AB šipova

SDP (FDP) ŠIPOVI

Tehnologija izrade SDP šipova prečnika 410 i 520 mm (utiskujućI bušeni šipovi)

ANKERI

Tehnologija izvođenja aktivnih geotehničkih ankera

BUŠENI ŠIPOVI

Izrada bušenih šipova prečnika od 400 do 2000 mm, sa I bez zacevljenja

"MEGA" ŠIPOVI

Izrada “mega” šipova, cevastih prečnika od 100 do 400 mm, kao i betonskih prečnika 200, 300 mm

AB DIJAFRAGME

Izrada armirano-betonskih dijafragmi debljine 400, 600, 800 i 1000 mm, sa dužinom lamele od 2,5 m