Image Alt

AB DIJAFRAGME

AB DIJAFRAGME

IZRADA ARMIRANO-BETONSKIH DIJAFRAGMI DEBLJINE 400, 600, 800 I 1000 mm, SA DUŽINOM LAMELE OD 2,5 M.

Dijafragme se primenjuju pri zaštiti temeljnih jama, kao konstruktivni elementi, pri sanaciji klizišta, kao ulazno – izlazne gradjevine u tunelima, kao antifiltracione zavese i dr.

Sama operacija izrade dijafragmi se sastoji od iskopa lamele pod zaštitom bentonitske suspenzije, ugradnje oformljenog armaturnog koša, kao i ugradnja betona kontraktorskim postupkom.

Velika prednost dijafragmi je što se mogu izvoditi u gotovo svim vrstama tla, čak i ispod nivoa podzemne vode do značajne dubine.

Nijedan drugi metod nije doneo toliko promena u građevinarstvu kao što je to slučaj sa metodom izvođenja dijafragmi.