Image Alt

Ankeri

ANKERI

TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA AKTIVNIH GEOTEHNIČKIH ANKERA

Aktivni ankeri služe za utezanje i pridržavanje zaštitne konstrukcije. Rad na izradi projektovanih ankera se odvija po sledećim fazama:

  • Obeležavanje položaja i broja ankera na izvedenim šipovima
  • Bušenje rupa za ankere
  • Proširenje bušotina sidrene zone
  • Priprema ankera
  • Ugradnja pripremljenih ankera
  • Injektiranje sidrene zone i slobodnog dela ankera
  • Utezanje ankera na projektovanu silu

Bušenje rupa za ankere vrši se primenom odgovarajuće opreme za rotaciono bušenje odgovarajućeg prečnika i pod projektovanim uglom. Ukoliko pri bušenju dolazi do zarušavanja bušotine, bušotinu treba zaceviti cevima većeg prečnika.

Ako pri bušenju dođe do propadanja pribora za bušenje ili gubitka vode istu treba zainjektirati i posle očvršćivanja injekcione mase treba je pročistiti.

Aktivni anker se formira od potrebnog broja užadi prečnika 16 mm (nazivna čvrstoća fpk = 1770N/mm2).

Sidrena zona se izvodi “zatalasano” uz pomoć čeličnih unutrašnjih raspoređivača i spoljnih prstena montiranih na svaki dužni metar. Ovako pripremljen sidreni deo se montira u perkatup cev prečnika 86/80 mm. Na samom kraju ove cevi ugrađuje se zaštitna kapa. Slobodni deo ankera se ugrađuje u zaštitnu cev od polietilenskog materijala prečnika 90/78 mm.

Za betoniranje sidrene zone ankera kroz osovinu ankera se montira plastično crevo prečnika 25/19 mm. Za ovazdušenje bušotine pri injektiranju ugrađuje se takođe plastično crevo prečnika 19/13 mm.

Posle izvršenog injektiranja sidrišnog dela van bušotine anker se ubacuje u bušotinu posle čega se vrši i sekundarno injektiranje sidrišne zone. Na kraju se vrši injektiranje i slobodne zone ankera injekcionom masom.

Pri ugradnji ankera obavezno se vodi zapisnik o svakom pojedinačnom ankeru. Ovaj zapisnik mora da sadrži mesto i vreme ugradnje ankera,vrstu i stanje materijala kroz koji prolazi anker, dubinu bušotine, vrstu ankera, rezultat ispitivanja, odnosno, unetu silu prednaprezanja i potpise izvođača radova i nadzonog organa.