Image Alt

C.F.A. Bušeni

C.F.A. Bušeni

IZRADA C.F.A. BUŠENIH ŠIPOVA KONTINUALNOM SPIRALOM PREČNIKA OD 400 DO 1000 m

LHR izvodi ove šipove prečnika od 400 do 1000 mm dužine do 24 m.

Ovi šipovi imaju istu namenu i nosivost kao i klasično izvedeni bušeni šipovi. Izvode se brže i jednostavnije. Tehnologija izrade šipa sastoji se iz bušenja tla beskonačnom spiralom prečnika od 400 do 1000 mm do projektovane dubine. Zatim se na vrh beskonačne spirale namontira izlaz betonske pumpe i kontrolisano se ugrađuje beton kroz središnji otvor beskonačne spirale od dna bušotine na više, uz postepeno izvlačenje beskonačne spirale iz bušotine. Po završenom betoniranju, uz pomoć vibratora u svež beton se ugrađuje ranije pripremljen armaturni koš.

Šipovi izvedeni kontinualnom spiralom, poznati kao CFA šipovi sve se čećšće upotrebljavaju jer je njihova izrada veoma ekonomična. Odgovarajućim projektovanjem i planiranjem, efikasnom opremom i sa iskusnom radnom snagom mogu se postići izuzetni učinci. Prednost ovih šipova pored ekonomičnosti je izrada uz neznatne vibracije i buku. Takođe, ukoliko se tokom izrade šipova pojave problemi, relativno je jednostavno da se ponovo izbuši i postavi šip na istom mestu, što eliminiše potrebu za ponovnim projektovanjem grupa šipova i naglavica.

Izgradnja parking prostora ispod budućih objekata otvara nekoliko interesantnih inženjerskih problema, od kojih je jedan od najvažnijih zaštita temeljnih jama koje mogu ići i nekoliko etaža u dubinu. Svako ko se u teoriji i praksi bavio ovom problematikom zna kakve probleme izaziva pojava podzemne vode pri izradi ovakvih konstrukcija, najčešće nije preporučljivo obaranje nivoa podzemne vode u svim terenima i kada su okolni objekti blizu, a naročito ne kada su radovi u otvorenom iskopu predviđeni da traju duže vreme.