Image Alt

Čelične talpe

Čelične talpe

POBIJANJE ČELIČNIH TALPI RAZNOG POPREČNOG PRESEKA.

Jedna od najstarijih i najrasprostranjenijih tehnika za potporu dubokih iskopa i osiguranja kosina. Talpe se mogu koristiti kada je varijanta fleksibilnog potpornog zida prihvatljiva, npr. duž ulica, kao i u slučaju kada tlo iza objektata nema dovoljnu nosivost.


“Larssen” talpe, kao i talpe ostalih svetskih proizvođača, su najčešće upotrebljivana vrsta čeličnih talpi. Mogu se koristiti za sve vrste radova u građevinarstvu. U nedostatku ovih talpi uspešna zaštita temeljnih jama se sprovodi i sa klasičnim “I” profilima.

Trajnost čeličnih talpi omogućava da se koriste i kao stalne konstrukcije, a imaju i višestruku primenu kao privremeni objekti.